top of page

Utbildning 

1972- 73

1973- 76

1976- 82

1980- 81

Konst- och Miljöskolan, Sundsvall

Konstfack, skulpturavd.

Kungliga Konsthögskolan, skulpturskolan 

Studier I London 

CV (i urval) 

1980

1982

1984- 86

1986- 97

1987- 88

1989

1990- 95

1992- 93

1995- 06

Gjorde entréskulptur i polyester till utställningen "Bo-plats 80" i Kungsträdgården, Stockholm

Tillsammans med Stina Ekman och Annette Senneby snöskulptur i Quebec City, Canada

 

Svetsade monterbara flygplansmodeller till daVinci-utställningen i på Nationalmuseum i Stockholm, (skala ca 1:2.)

Gästlärare i Skulptur på Örebro Konstskola

Sekreterare Skulptörförbundet 

Tillverkning, uppbyggnad och nedmontering av Sveriges bidrag vid Biennalen i Milano

Internationellt isskulptursymposium i Jukkasjärvi 

Under sex år huvuddomare i snöskulpturtävlingen i Kiruna Vinterfestival 

Under två säsonger konstkonsult åt Stockholms Läns Landsting

Medgrundare och styrelsemedlem av Skulpturens Hus inför och i samband med kulturhuvudstadsåret -98, först som ekonomisk förening senare som stiftelse fram till avslut 2006

Under perioden 2006-2017 lågprofilerad som skulptör med enbart arbete i ateljén men inga utställningar. Fr.o.m. 2017 åter i heltidsarbete i ateljén 

Sedan våren 2020 flera projekt och utställningar lagda på is

Stipendier 

1977

1978

1980

1982

1983

1985

1986

J O Grafströms Minnesfond

Sundsvalls Kulturstipendium

Gustav & Ida Unmans donationsfond

Längmanska kulturfonden

Ragnar & Hilma Svenssons fond

Gustav & Ida Unmans donationsfond 

Bildkonstnärsfonden, startbidrag

Konstakademins stipendium

Bildkonstnärsfonden, startbidrag 

bottom of page